SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO XXXV Ogólnopolskiej Konkursu Scapula Aurea 2022

Przewodniczący:
dr Cezary Partyka

Członkowie:

prof. Janusz Moryś
dr Ewa Adamiec
dr Edyta Dzięciołowska-Baran
dr Maciej Mularczyk